Jakie są rodzaje firm w Niemczech?

Jakie są rodzaje firm w Niemczech?

W Niemczech istnieje kilka podstawowych form prawnych firm, które różnią się między sobą pod względem wymagań prawnych, odpowiedzialności właścicieli oraz sposobu opodatkowania. Do najpopularniejszych form należą: Einzelunternehmen (firma jednoosobowa), Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR, spółka cywilna), Offene Handelsgesellschaft (OHG, spółka jawna), …

Jakie skladki placi pracodawca w Niemczech?

Jakie skladki placi pracodawca w Niemczech?

W Niemczech pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, które obejmują ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz ubezpieczenie pielęgnacyjne. Składki te są dzielone pomiędzy pracownika i pracodawcę, przy czym pracodawca odprowadza swoją część bezpośrednio do odpowiednich …